Els millors productes amb un servei professional! Guarda't la nostra pàgina!

Impostos

Condicions d’ús

1. OBJECTE I GENERALITATS

Les presents Condicions Generals d'Ús (en endavant, "CU") regulen l'ús del lloc web tenismesa.es/sportsmadison.cat/sportsmadison.com/sportsmadison.fr , stigamadison.com, cornilleau.es/cat, topopetanca.es (en endavant "el lloc web") propietat de DMV Sports Madison SL, amb domicili a Llull 48-52, 6è 3a, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 30.417, foli 177, full núm. 175.914, inscripció primera, amb número de CIF B61567905. tenismesa.es/sportsmadison.cat/sportsmadison.com/sportsmadison.fr és una plataforma web de compra on-line de productes i serveis oferts amb preus especials per DMV Sports Madison SL El web ofereix als seus usuaris Productes, servei i ofertes o descomptes.

En tot cas, l'accés a tenismesa.es/sportsmadison.cat/sportsmadison.com/sportsmadison.fr , stigamadison.com, cornilleau.es/cat, topopetanca.es per qualsevol usuari d'Internet implica l'acceptació i compliment de les presents Condicions Generals d'Ús i de qualsevol altra condició particular del producte o servei ofert pel que, amb anterioritat a l'accés i / o utilització d'aquests continguts, l'usuari haurà de llegir atentament les Condicions d'ús.

2. USUARIS

tenismesa.es/sportsmadison.cat/sportsmadison.com/sportsmadison.fr , stigamadison.com, cornilleau.es/cat, topopetanca.es és una web d'accés lliure i visita gratuïta per tots els usuaris d'Internet majors de 16 anys, sense necessitat de registrar fins al inici d'una compra.
Les persones que vulguin rebre, periòdicament, a la seva adreça de correu electrònic les ofertes i descomptes disponibles hauran d'acceptar en el seu registre aquesta peculiaritat, la periodicitat de l'enviament d'informació sobre les ofertes o productes no està descrita en les condicions d'ús, encara que no excedirà a més d'1 al dia. Els usuaris que vulguin comprar, han de comptar amb la condició de "Usuari Registrat", la qual s'adquireix completant com a mínim els camps obligatoris marcats amb [*] i enviant el formulari de l'apartat "Registra't" o qualsevol altre formulari enviat per DMV Sports Madison SL Per defecte, l'usuari registrat rebrà automàticament al seu correu electrònic les ofertes. En el cas de no voler rebre desseleccionar o seleccionar, en l'apartat web "Les meves dades" i "El meu butlletí". En qualsevol cas, l'accés i / o compra dels productes i serveis oferts per DMV Sports Madison implica l'acceptació i compliment de les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al lloc web.

3. PREUS

Els preus presentats a la web inclouen el IVA i els altres impostos que puguin correspondre. Els preus de la web són preus finals. Els Usuaris Registrats que hagin adquirit un producte i / o servei no hauran d'abonar cap altra quantitat extra al col•laborador o tercer per al gaudi d'aquest, exceptuant impostos, transports i / o cànon digital.

4. PAGAMENT

El pagament s'efectuarà per qualsevol de les formes de pagament que accepti en el moment de la visita el client, que poden ser (Contra reemborsament, transferència bancària, Paypal i / o targeta de crèdit).
En el moment que realitza la comanda i / o acceptació de la compra, l'usuari registrat proporcionarà les dades de la targeta de crèdit o dèbit, la data de caducitat, el CVV2 / CVC2 (els tres (3) dígits de seguretat que consten a la part posterior de la targeta), així com el nom del titular. En el pagament a través del servei o compte PayPal, l'usuari serà redirigit al lloc web oficial de PayPal perquè introdueixi la modalitat de pagament i les dades necessàries per a l'efectivitat del pagament. En qualsevol cas, per a cada compra, l'usuari haurà de proporcionar la informació sol • licitada que serà tramitada a través de "passarel•les segures de pagament on-line" (Veure apartat de Seguretat), perquè DMV Sports Madison SL no guarda les dades bancàries en el compte de l'Usuari Registrat un cop confirmada i finalitzada la compra. El Usuari Registrat haurà de notificar a DMV Sports Madison SL qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè DMV Sports Madison SL pugui realitzar les gestions oportunes.

5. SEGURETAT

DMV Sports Madison SL compta amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel•ligible per l'ordinador de l'usuari registrat i el del Lloc Web. D'aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:
* Que l'usuari registrat està comunicant les seves dades al centre servidor de DMV Sports Madison SL i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest, i * Que entre l'Usuari Registrat i el centre servidor de DMV Sports Madison SL les dades es transmeten xifrats , evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.
Així mateix, DMV Sports Madison SL manifesta que no té dades confidencials relatives al mitjà de pagament utilitzat per l'usuari un cop està confirmada i finalitzada la compra. Les entitats bancàries amb què DMV Sports Madison SL té signats acords per a la prestació del servei de pagaments a través del que es coneix com "passarel•la segura de pagament on-line", són les úniques que poden tenir accés a aquestes dades a manera de gestió dels pagaments i cobraments. Quan es realitza un pagament, l'usuari registrat és dirigit cap a la interfície segura (https) de l'entitat bancària, on s'introdueixen les dades de la seva targeta i validen l'operació, de manera inaccessible per tercers.
D'acord amb la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que totes les adreces de correu electrònic facilitades per l'Usuari Registrat seran tractades amb la màxima confidencialitat i per al sol enviament d'un correu electrònic d'invitació a donar-se d'alta a la web, i no és incorporades als fitxers de DMV Sports Madison SL, sense el posterior consentiment dels titulars mitjançant el seu previ registre com a usuari web, de manera que qualsevol reenviament d'e-mails d'apadrinament serà conseqüència d'una acció o sol • licitud expressa de l'usuari que apadrina.

6. PRESTACIÓ DEL SERVEI / LLIURAMENT DE PRODUCTE

Cada compra realitzada per part de l'Usuari Registrat precisa de l'acceptació de les CU, mitjançant la marcació de la corresponent casella, i suposa de forma expressa el coneixement i l'acceptació de les condicions particulars i detalls dels serveis i / o productes del Pla adquirit .

7. CANCEL.LACIÓ

DMV Sports Madison SL només acceptarà les cancel•lacions sol • licitades per correu electrònic o telefònica a través del formulari de consultes de la web. El termini màxim per a una cancel•lació és de set dies hàbils establert legalment, no s'acceptaran devolucions per desistiment de compres i / o comandes En tot cas, l'usuari estarà obligat a fer-se càrrec del cost directe de la devolució del producte o de la cancel•lació del servei. La cancel•lació o baixa del compte no suposa la cancel•lació de les compres efectives realitzades. En el cas de voler donar-te de baixa en DMV Sports Madison SL, per comoditat teva i facilitar el seguiment, et recomanem que canceli el compte quan hagis rebut les teves compres.

8. PROPIETAT INTEL • LECTUAL I INDUSTRIAL

DMV Sports Madison SL són marques registrades, per la qual cosa queda expressament prohibit qualsevol ús per tercers, de la mateixa o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui dur a confusió sobre el seu origen o titularitat, sense prèvia autorització per escrit de DMV Sports Madison SL. Així mateix, la web és un domini registrat per DMV Sports Madison SL; aquest domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de DMV Sports Madison S.L de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de DMV Sports Madison SL. DMV Sports Madison SL ostenta tots els drets sobre el disseny i / o contingut d'aquesta pàgina web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre productes, logos, dissenys, marques, noms comercials , botons, arxius de programari, combinacions de colors i dades que s'inclouen al web. S'adverteix als usuaris i visitants que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel•lectual i industrial. En cap cas l'accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel•lectual i industrial. Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut d'aquest web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria. Queda totalment prohibida la reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l'ordinador de l'usuari o als servidors proxy), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest web que no hagi estat expressament autoritzat per DMV Sports Madison SL. L'usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular l' "copyright" i altres dades identificatives dels drets de DMV Sports Madison SL o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que pogués contenir en els continguts. Així mateix, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol • licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació. DMV Sports Madison SL informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel•lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a la web.

9. ACCÉS I ESTADA A LA WEB. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els Usuaris Registrats, són íntegrament responsables de la seva conducta en accedir a la informació de la web, mentre naveguin en la mateixa, així com després d'haver accedit. L'Usuari web es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que en el seu moment estableixi DMV Sports Madison SL relativa a l'ús del lloc web. A aquests efectes DMV Sports Madison S.Lse dirigirà als Usuaris web mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web. L'Usuari web es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts que DMV Sports Madison SL posi a la seva disposició, elaborat o no per DMV Sports Madison SL, publicat o no sota el seu nom de forma oficial, per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral a l'ordre públic. Els que accedeixin al lloc web d'observar la legislació aplicable, els codis ètics o de conducta que puguin subscriure, i les normes generals d'ús de la web. D'acord amb aquests, s'abstindran de realitzar conductes que, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu:
(A) contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de l'ordenament jurídic;
(b) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats a l'ordre públic;
(c) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(d) incorporin missatges delictius, violents, pornogràfics, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic;
(e) indueixin o puguin induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor ;
(f) indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;
(g) siguin falses, ambigües, inexactes, exagerades o extemporànies, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
(h) es trobin protegides per qualsevol dret de propietat intel•lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar ;
(i) violin els secrets empresarials de tercers;
(j) siguin contràries al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones;
(k) infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions;
(l) constitueixin publicitat il • lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial;
(m) provoquin, per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del servei o incompleixin els requisits tècnics o especificacions establertes per a l'accés al Lloc Web, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres Usuaris. L'Usuari Web respondrà dels danys i perjudicis que DMV Sports Madison SL pugui patir com a conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions aquí determinades. DMV Sports Madison SL es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho estimi convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés al web a Usuaris Registrats que faci un mal ús dels continguts i / o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen en aquestes CU. DMV Sports Madison SL informa que no garanteix:

1. Que l'accés al web i / o a les web d'enllaç sigui ininterromput o lliure d'error;
2. Que el contingut o software al que els Usuaris Registrats, i Visitants accedeixin a través del web o de les web d'enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany;
3. L'aprofitament que de la informació o contingut d'aquesta web o webs d'enllaç que els Usuaris Registrats, Usuaris Subscriptors o Visitants puguin realitzar per als seus propòsits personals.

10. RESPONSABILITAT DMV Sports Madison SL

10.1 Responsabilitat pel que fa al contingut
DMV Sports Madison SL s'eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l'usuari del lloc web com a conseqüència de la informació continguda en ella. Recordeu que les descripcions dels productes o serveis oferts en el Lloc Web es realitzen d'acord amb la informació proporcionada pels col•laboradors de DMV Sports Madison SL. Les fotografies o vídeos relatius als productes i serveis i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de DMV Sports Madison SL són sobre els productes o serveis reals oferts i posats a la venda per tal de donar la major informació sobre el producte o servei i les seves característiques. No obstant això, es fa expressa menció del seu caràcter divulgatiu i orientador i que aquests no tenen caràcter exhaustiu, motiu pel qual:
(I) DMV Sports Madison SL no garanteix l'exactitud de la informació continguda en les fotografies i il•lustracions facilitades pels seus col•laboradors i, per tant, no assumeix cap responsabilitat sobre la possible inexactitud de les mateixes. (ii) DMV Sports Madison SL rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació no elaborada directament per DMV Sports Madison SL o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar- , limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.
Part de la web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinada. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió en tenismesa.es/sportsmadison.cat/sportsmadison.com/sportsmadison.fr compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. DMV Sports Madison SL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. Així mateix, DMV Sports Madison SL té dret a realitzar durant intervals temporals definits, Plans per promoure el registre de nous membres en el seu servei. DMV Sports Madison SL es reserva el dret de modificar les condicions d'aplicació de les promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l'exclusió de qualsevol dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos.
10.2 Responsabilitat respecte als enllaços a altres pàgines webs (links)
Els enllaços introduïts a tenismesa.es/sportsmadison.cat/sportsmadison.com/sportsmadison.fr són de caràcter merament informatiu i, per tant, DMV Sports Madison SL no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d'aquests llocs web. En conseqüència, DMV Sports Madison SL declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, en especial el contingut, relatiu a aquestes pàgines.
10.2 Responsabilitat en el supòsit que aquesta pàgina sigui el destí de l'enllaç introduït en una altra pàgina
Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines a aquest Lloc Web així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al lloc de DMV Sports Madison SL haurà d'atenir a les següents estipulacions:
(A) Només es podrà dirigir a la pàgina d'inici, (b) l'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l'usuari a la pròpia direcció de DMV Sports Madison SL i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina inicial, En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de DMV Sports Madison SL, la pàgina que realitzi l'enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web de DMV Sports Madison SL, incloure'l com a part del seu web o dins d' un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del web. (c) no es donarà cap tipus d'indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de DMV Sports Madison SL. (d) si volgués fer constar algun signe distintiu de DMV Sports Madison SL, com marques, logotips i denominació, haurà de comptar amb l'autorització per escrit. (e) el titular de la pàgina que ofereix l'enllaç haurà d'actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o bon nom de DMV Sports Madison SL. (f) es prohibeix, excepte autorització expressa de DMV Sports Madison SL, donar d'alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social de DMV Sports Madison SL, com a paraula clau ("metatags" o "metanames") per a la recerca de llocs web realitzada a través de cercadors.

DMV Sports Madison SL no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l'enllaç. L'establiment de l'enllaç no implica l'existència d'algun tipus de relació, col•laboració o dependència de DMV Sports Madison SL amb el titular d'aquesta pàgina web.

11. POLÍTICA DE PRIVACITAT

11.1 Protecció de dades personals
Per la simple visita a la web, les persones que accedeixin a la mateixa no faciliten informació personal ni queda obligat a facilitar-la. Quan s'hagi subministrar, el lloc web informa sobre el caràcter voluntari o obligatori del lliurament de dades. Per gaudir de determinats serveis, l'usuari s'ha de registrar. No obstant això, l'ordinador on està allotjada la web utilitza cookies per millorar el servei prestat per DMV Sports Madison SL. Aquestes galetes s’instal•len automàticament a l'ordinador emprat pels Usuaris Registrats i Usuaris Subscriptors però no emmagatzemen cap tipus d'informació personal relativa a aquests. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal•lació de cookies al seu disc dur. Consulteu les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. (Veure apartat sobre "Utilització de cookies"). En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en transposició de la normativa europea Directiva 1995/46/CE del Parlament Europeu i del Consell , de 24 d'octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, i Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, l'informem que les dades personals que ens faciliti en la complementació de qualsevol formulari existent a Lloc Web tenismesa.es/sportsmadison.cat/sportsmadison.com/sportsmadison.fr, el contacte, o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies formaran part dels fitxers titularitat de DMV Sports Madison SL i:
1r. - Seran tractats amb la màxima confidencialitat per a la seva gestió administrativa, per donar resposta als mateixos, així com, per a la gestió comercial que ens vinculi, la seva anàlisi comercial i / o l'enviament a través de correu electrònic dels plans, ofertes i descomptes que realitzi DMV Sports Madison SL, en el cas que així ho manifesti expressament com Usuari Subscriptor o per defecte al registre d'Usuari Registrat, si no ens manifesta la seva oposició expressa amb posterioritat. 2n. - Implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com l'autorització a DMV Sports Madison SL perquè tracti les dades personals que ens faciliti. 3r. - Seran tractats adoptant els nivells de seguretat adequats d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, guardant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, en compliment de la seva obligació de secret, que garanteixen la confidencialitat dels mateixos. 4t. - Les dades del comprador ( excepte els bancaris) podran ser comunicats al col•laborador dels productes i serveis adquirits per l'Usuari Registrat, només un cop s'hagi confirmat l'adquisició, per facilitar l'efectiva i correcta prestació del servei o lliurament del producte per part de l'esmentat col•laborador, com a conseqüència de la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre comprador i el col•laborador el desenvolupament, compliment i control implica necessàriament la connexió del tractament amb els seus fitxers. 5è. - DMV Sports Madison SL presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes. L'usuari que faciliti informació de caràcter personal es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades. Si vostè facilita dades personals d'un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol • licitat el seu consentiment dels extrems exposats en aquestes CU. Respecte aquella informació que sigui remesa per menors de 16 anys, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o del representant legal perquè les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament automatitzat.

Depenent del producte o servei adquirit, el "Usuari Registrat" ha de facilitar més o menys dades de forma obligatòria, com poden ser, de manera enunciativa: (i) dades identificatives de DNI / Passaport / Permís de conduir, (ii) telèfon de contacte , (iii) adreça de lliurament, (iv) sexe, (v) edat, (vi) dades del beneficiari del "Val", (vii) qualsevol informació requerida com obligatòria pel col•laborador del producte o servei adquirit. Les dades identificats com complementaris de l'Usuari Registrat que es demanen a "Les meves dades" són dades a facilitar voluntàriament. Aquestes dades complementaris són per a la segmentació del perfil del consumidor de DMV Sports Madison SL i seran tractades de conformitat amb els punts anteriors per millorar les comunicacions i relacions comercials amb DMV Sports Madison SL, i no és cedides a cap tercera empresa sense consentiment previ del propi Usuari.

11.2 EXERCICI DE DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL • LACIÓ I OPOSICIÓ
La cancel•lació de dades implica el bloqueig dels mateixos i que aquests no puguin ser tractats ni visualitzats per DMV Sports Madison SL ni cap tercer. Sense detriment del que aquí s'ha exposat, informem que alguna informació podrà ser conservada de forma bloquejada per part de DMV Sports Madison SL per al compliment de les seves obligacions legals, com ara responsabilitats contractuals o obligacions fiscals i tributàries. Correspon als Usuaris Registrats l'actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, l'Usuari Registrat tindrà el dret d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició a totes les seves dades personals. Per exercir aquesta facultat l'usuari registrat haurà d'accedir a tenismesa.es/sportsmadison.cat/sportsmadison.com/sportsmadison.fr, a l'apartat "El meu dades" (pestanyes: "donar-se de baixa de DMV Sports Madison SL) o dirigir-se per escrit ac / Llull 48-52, Pis 6, Porta 3, DMV Sports Madison SL 08005 Barcelona o via correu electrònic a contacte pedidos@sportsmadison.com . Per tant, l'usuari registrat és responsable de la veracitat de les seves dades i DMV Sports Madison SL no serà responsable de la inexactitud d'aquests. Així mateix, per a qualsevol aclariment sobre aquests drets l'Usuari haurà d'accedir a tenismesa.es/sportsmadison.cat/sportsmadison.com/sportsmadison.fr i omplir el formulari en aquest sentit l'apartat "Contacta'ns".

12. UTILITZACIÓ DE COOKIES

A la nostra pàgina web no hi ha hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web i tampoc existeixen tractaments invisibles de dades personals. Per a la utilització del Lloc Web és necessària la utilització de cookies (entès com a conjunt de caràcters que s'emmagatzemen en el disc duro o la memòria temporal de l'ordinador d'un usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web) Les cookies s'utilitzen amb la finalitat de millorar el servei prestat per DMV Sports Madison SL però no emmagatzemen cap tipus d'informació personal relativa als usuaris, la informació obtinguda és anònima. La informació que DMV Sports Madison SL emmagatzema en el seu equip mitjançant aquest mecanisme consisteix únicament en un nombre que identifica un usuari, la ciutat a la qual va accedir en l'última sessió, a més de preferències com el idioma de navegació preferit i la data en què es va dipositar la galeta. Les cookies ens ajuden a millorar el nostre lloc web ia prestar un servei millor i més personalitzat. En concret, permeten:

* Fer una estimació sobre números i patrons d'ús.
* Emmagatzemar informació sobre les seves preferències i personalitzar el lloc web de conformitat amb els seus interessos individuals.
* Accelerar les seves recerques.
* DMV Sports Madison SL també podrà registrar les seves adreces IP per a diagnosticar qualsevol problema amb el nostre servidor, per a administrar la nostra pàgina web i per analitzar les tendències dels usuaris en general.
Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal•lació de cookies al seu disc dur. No obstant això, si seleccioneu aquesta configuració, potser no pugui accedir a determinades parts del lloc web o no pugui aprofitar d'algun dels nostres serveis. Llevat que hi hagi ajustat la configuració del seu navegador de manera que rebutgi cookies, el nostre sistema produirà cookies quan es connecti al nostre lloc web. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

13. NUL • LITAT

En cas que qualsevol clàusula de les presents CU sigui declarada nul • la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents CU. DMV Sports Madison SL podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de DMV Sports Madison SL o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

14. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

DMV Sports Madison SL es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents CU. Per això, DMV Sports Madison SL recomana a l'Usuari Registrat llegir atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web. Usuaris Registrats sempre disposaran de les CU en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar. En qualsevol cas, l'acceptació de les CU serà un pas previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través del lloc web.

15. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes CU es regeixen per la llei espanyola. De conformitat amb l'article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, els contractes celebrats per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la seu DMV Sports Madison SL Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis. En cas de controvèrsia que es derivi de les presents condicions generals i per a la resolució dels conflictes, les parts se sotmeten, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de DMV Sports Madison SL.